• Nasze przedszkole
  Nasze przedszkole

  ... jest zabawne!!!

 • Nasze przedszkole
  Nasze przedszkole

  ... jest bezpieczne!!!

 • Nasze przedszkole
  Nasze przedszkole

  ... uczy i bawi!!!

 • Nasze przedszkole
  Nasze przedszkole

  ...pozwala spotykać ciekawych ludzi!!

 • 101.jpg
 • 102.jpg
 • 103.jpg
 • 104.jpeg
 • 105.jpeg
 • 106.jpg
 • 107.jpg
 • 108.jpg
 • 109.jpg
 • 110.jpg
 • 111.jpg
 • 112.jpg
 • 113.jpeg
 • 114.jpg
 • 115.jpeg
 • 116.jpg
 • 117.jpg
 • 118.jpg
 • 119.jpg
 • 120.jpg
 • 121.jpeg
 • 122.jpeg
 • 123.jpg
 • 124.jpg
 • 125.jpg
 • 126.jpg
 • 127.jpg
 • 128.jpg
 • 129.jpg
 • 130.jpg

MISJA i WIZJA

Przedszkola Niepublicznego w Brodnicy

ul. Kamionka 16

 

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć,
nauczyłem się w przedszkolu,
o tym jak żyć, co robić, jak postępować,
współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać,
myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.”

ROBERT FLUGHUM

 

M I S J A

 

Przedszkole nasze zapewnia każdemu dziecku wszechstronny rozwój jego talentów i zdolności.

Uczy działać w zespole, a poprzez rozbudzanie dziecięcej aktywności zaspakaja naturalną ciekawość poznawania otaczającego świata, przygotowuje je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.

Nasze przedszkole stwarza przyjazną, domową atmosferę oraz zapewnia optymalne warunki do rozwijania osobowości dzieci, zaspakaja potrzeby dzieci, wspiera w rozwijaniu zdolności i zainteresowań.

Wyposaża dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia obowiązków szkolnych.

Przedszkole realizuje podstawę wychowania przedszkolnego, wybrane programy wychowania w przedszkolu oraz własne programy autorskie z zakresu ekologii, globalnego czytania i kształtowania inteligencji emocjonalnej dziecka

 

W I Z J A

 

* Tworzymy przedszkole przyjazne dzieciom, rodzicom, nauczycielom, w którym wszyscy czują się dobrze i bezpiecznie.

* Wykwalifikowana i systematycznie doskonaląca się kadra pedagogiczna stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju, zaspakajania potrzeb oraz wyzwalania twórczej aktywności dziecka.

* Nasi wychowankowie wyposażeni są w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu.

* Naszych wychowanków cechuje śmiała, otwarta i twórcza postawa wobec ludzi i otaczającego świata.

* W kolorowych i dobrze wyposażonych salach dzieci rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają umiejętności i wiedzę zgodnie z indywidualną drogą rozwoju.

* Tworzymy przedszkole bogato wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

* Funkcjonalnie i estetycznie urządzony przedszkolny plac zabaw dla dzieci stwarza okazję do bezpiecznych zabaw twórczych.

* Przedszkole promuje zdrowy styl życia, kształtuje świadomość prozdrowotną i proekologiczną.

* Oferujemy pomoc psychologiczną i logopedyczną.

* Organizujemy wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka.

* Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

Dyrektor

Tęgowska Barbara,
ul. Kamionka 16, 87-300 Brodnica

Godziny pracy Przedszkola

 • Poniedziałek-Piątek:
  6.00 - 17.00
 • Sobota-Niedziela:
  Zamknięte

Godziny pracy Logopedy

 • Poniedziałek:
  9.30 - 11.30
 • Czwartek:
  12.30 - 14.30

Godziny pracy Psychologa

 • Wtorek:
  13.30 - 15.30
 • Środa:
  9.30 - 11.30