• Nasze przedszkole
  Nasze przedszkole

  ... jest zabawne!!!

 • Nasze przedszkole
  Nasze przedszkole

  ... jest bezpieczne!!!

 • Nasze przedszkole
  Nasze przedszkole

  ... uczy i bawi!!!

 • Nasze przedszkole
  Nasze przedszkole

  ...pozwala spotykać ciekawych ludzi!!

 • 34.jpg
 • 301.jpg
 • 302.jpg
 • 303.jpeg
 • 304.jpeg
 • 305.jpeg
 • 306.jpg
 • 307.jpg
 • 308.jpeg
 • 309.jpg
 • 310.jpeg
 • 311.jpg
 • 312.jpg
 • 313.jpg
 • 314.jpeg
 • 315.jpg
 • 316.jpg
 • 317.jpg
 • 318.jpg
 • 319.jpg
 • 320.jpg
 • 321.jpg
 • 322.jpeg
 • 323.jpg
 • 324.jpg
 • 325.jpg
 • 326.jpg
 • 327.jpg
 • 328.jpg
 • 329.jpg

MISJA i WIZJA

Przedszkola Niepublicznego w Brodnicy

ul. Kamionka 16

 

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć,
nauczyłem się w przedszkolu,
o tym jak żyć, co robić, jak postępować,
współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać,
myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.”

ROBERT FLUGHUM

 

M I S J A

 

Przedszkole nasze zapewnia każdemu dziecku wszechstronny rozwój jego talentów i zdolności.

Uczy działać w zespole, a poprzez rozbudzanie dziecięcej aktywności zaspakaja naturalną ciekawość poznawania otaczającego świata, przygotowuje je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.

Nasze przedszkole stwarza przyjazną, domową atmosferę oraz zapewnia optymalne warunki do rozwijania osobowości dzieci, zaspakaja potrzeby dzieci, wspiera w rozwijaniu zdolności i zainteresowań.

Wyposaża dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia obowiązków szkolnych.

Przedszkole realizuje podstawę wychowania przedszkolnego, wybrane programy wychowania w przedszkolu oraz własne programy autorskie z zakresu ekologii, globalnego czytania i kształtowania inteligencji emocjonalnej dziecka

 

W I Z J A

 

* Tworzymy przedszkole przyjazne dzieciom, rodzicom, nauczycielom, w którym wszyscy czują się dobrze i bezpiecznie.

* Wykwalifikowana i systematycznie doskonaląca się kadra pedagogiczna stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju, zaspakajania potrzeb oraz wyzwalania twórczej aktywności dziecka.

* Nasi wychowankowie wyposażeni są w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu.

* Naszych wychowanków cechuje śmiała, otwarta i twórcza postawa wobec ludzi i otaczającego świata.

* W kolorowych i dobrze wyposażonych salach dzieci rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają umiejętności i wiedzę zgodnie z indywidualną drogą rozwoju.

* Tworzymy przedszkole bogato wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

* Funkcjonalnie i estetycznie urządzony przedszkolny plac zabaw dla dzieci stwarza okazję do bezpiecznych zabaw twórczych.

* Przedszkole promuje zdrowy styl życia, kształtuje świadomość prozdrowotną i proekologiczną.

* Oferujemy pomoc psychologiczną i logopedyczną.

* Organizujemy wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka.

* Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

Ważny komunikat

KOMUNIKAT

Informuję rodziców, że z powodu wzrostu kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu i podwyżki cen artykułów spożywczych zaistniała konieczność podniesienia odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

Z dniem 1 stycznia 2023r. odpłatność za przedszkole wynosi 460,00 zł miesięcznie (słownie: czterysta sześćdziesiąt złotych).

Dla dzieci z pobytem 5 godzinnym w przedszkolu i korzystającym z dwóch posiłków stawka żywieniowa wynosić będzie 7 zł /dziennie (słownie: siedem złotych).

 

Podstawa: § 3. pkt. 5 i 6  Umowy o świadczeniu usług w Przedszkolu Niepublicznym w Brodnicy, ul. Kamionka 16

Dyrektor

Tęgowska Barbara,
ul. Kamionka 16, 87-300 Brodnica

Godziny pracy Przedszkola

 • Poniedziałek-Piątek:
  6.00 - 17.00
 • Sobota-Niedziela:
  Zamknięte

Godziny pracy Logopedy

 • Poniedziałek:
  9.30 - 11.30
 • Czwartek:
  12.30 - 14.30

Godziny pracy Psychologa

 • Wtorek:
  13.30 - 15.30
 • Środa:
  9.30 - 11.30