• Nasze przedszkole
  Nasze przedszkole

  ... jest zabawne!!!

 • Nasze przedszkole
  Nasze przedszkole

  ... jest bezpieczne!!!

 • Nasze przedszkole
  Nasze przedszkole

  ... uczy i bawi!!!

 • Nasze przedszkole
  Nasze przedszkole

  ...pozwala spotykać ciekawych ludzi!!

 • 400.jpg
 • 401.jpg
 • 402.jpg
 • 403.jpg
 • 404a.jpg
 • 405.jpg
 • 406.jpg
 • 407.jpg
 • 408.jpg
 • 409.jpg
 • 410.jpg
 • 411.jpg
 • 412a.jpg
 • 413.jpeg
 • 414.jpg
 • 415_16.jpg
 • 417.jpg
 • 418.jpg
 • 419.jpg
 • 420a.jpg
 • 421.jpg
 • 422.jpg
 • 423.jpg
 • 424.jpg
 • 425.jpg
 • 426.jpg
 • 427a.jpg
 • 428.jpg
 • 429.jpg
 • 430.jpg

MISJA i WIZJA

Przedszkola Niepublicznego w Brodnicy

ul. Kamionka 16

 

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć,
nauczyłem się w przedszkolu,
o tym jak żyć, co robić, jak postępować,
współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać,
myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.”

ROBERT FLUGHUM

 

M I S J A

 

Przedszkole nasze zapewnia każdemu dziecku wszechstronny rozwój jego talentów i zdolności.

Uczy działać w zespole, a poprzez rozbudzanie dziecięcej aktywności zaspakaja naturalną ciekawość poznawania otaczającego świata, przygotowuje je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.

Nasze przedszkole stwarza przyjazną, domową atmosferę oraz zapewnia optymalne warunki do rozwijania osobowości dzieci, zaspakaja potrzeby dzieci, wspiera w rozwijaniu zdolności i zainteresowań.

Wyposaża dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia obowiązków szkolnych.

Przedszkole realizuje podstawę wychowania przedszkolnego, wybrane programy wychowania w przedszkolu oraz własne programy autorskie z zakresu ekologii, globalnego czytania i kształtowania inteligencji emocjonalnej dziecka

 

W I Z J A

 

* Tworzymy przedszkole przyjazne dzieciom, rodzicom, nauczycielom, w którym wszyscy czują się dobrze i bezpiecznie.

* Wykwalifikowana i systematycznie doskonaląca się kadra pedagogiczna stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju, zaspakajania potrzeb oraz wyzwalania twórczej aktywności dziecka.

* Nasi wychowankowie wyposażeni są w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu.

* Naszych wychowanków cechuje śmiała, otwarta i twórcza postawa wobec ludzi i otaczającego świata.

* W kolorowych i dobrze wyposażonych salach dzieci rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają umiejętności i wiedzę zgodnie z indywidualną drogą rozwoju.

* Tworzymy przedszkole bogato wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

* Funkcjonalnie i estetycznie urządzony przedszkolny plac zabaw dla dzieci stwarza okazję do bezpiecznych zabaw twórczych.

* Przedszkole promuje zdrowy styl życia, kształtuje świadomość prozdrowotną i proekologiczną.

* Oferujemy pomoc psychologiczną i logopedyczną.

* Organizujemy wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka.

* Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

Organ Prowadzący i Dyrektor

Przybyś Marta,

Zastępca Dyrektora

Tęgowska Barbara

--------------------

ul. Kamionka 16, 87-300 Brodnica

Godziny pracy Przedszkola

 • Poniedziałek-Piątek:
  6.00 - 17.00
 • Sobota-Niedziela:
  Zamknięte

Godziny pracy Logopedy

 • Poniedziałek:
  9.30 - 11.30
 • Czwartek:
  12.30 - 14.30

Godziny pracy Psychologa

 • Wtorek:
  10:15 - 12.15
 • Środa:
  13.30 - 15.30