Komunikat - zapisy dzieci do przedszkola

ZAPISY
DZIECI DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO
W BRODNICY ul. Kamionka 16
na rok szkolny 2020/2021


W celu zapisu dziecka do naszego przedszkola na r. szk. 2020/2021 należy w terminie 2-31 marca br. pobrać ze strony internetowej przedszkola lub bezpośrednio z przedszkola i zwrócić do gabinetu dyrektora wypełnioną „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola” – dotyczy przyjęć nowych dzieci.
Natomiast dzieci już uczęszczające do przedszkola oraz ich młodsze rodzeństwo ubiegające się o przyjęcie, pobierają dokumenty u wychowawców w oddziale wiekowym od dnia 10 lutego 2020r. i w terminie do dnia 28 lutego 2020r. zwracają wypełnione wychowawcom w oddziale dziecka.

do 10 kwietnia – ogłoszenie wyników przyjęć

do 30 kwietnia – rodzice dzieci nowo przyjętych wypełniają umowy o świadczeniu usług z
mocą obowiązującą od dnia 1 września 2020r. Podpisanie umowy przez rodziców jest
ostatecznym etapem kończącym procedurę przyjęcia dziecka do naszego przedszkola.