RAMOWY PLAN DNIA
(GRUPY 3, 4 letnie)

czas

ilość

 

Forma aktywności

6.00- 7.00

1

Z

Schodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp.

7.00- 8.00

1

Z

Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in.konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi.

8.00- 8.15

0.15'

D

Ćwiczenia poranne/zabawy ilustracyjne, inscenizowane przy piosence

8.15- 8.30

0.15'

 

Czynności higieniczno- porządkowe

8.30-9.00

   

Śniadanie

9.00-9.30

0.30'

D

Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego

9.30-10.15

0.45'

Z

Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna

10.15-11.30

1.15'

R

Spacer, obserwacje przyrodnicze

11.30-11.45

0.15'

 

Krąg zmysłów — zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych

11.45-12.00

   

Czynności higieniczno- porządkowe

12.00-12.30

   

Obiad

12.30-12.45

0.15'

 

Kwadrans dla baki leżaki

12.45-14.15

1.30'

 

Wypoczynek na leżakach

14.15-14.30

0.15

 

Czynności higieniczno- porządkowe, zabawa ruchowa

14.30-15.00

   

Podwieczorek

15.00-15.15

0.15'

Z

Zabawy dydaktyczne

15.15-16.00

0.45'

Z

Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna (pobyt w ogrodzie)

16.00-17.00

1

Z

Rozchodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci.

 

Z - Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy inspirowane przez nauczyciela = 4

R - spacery, obserwacje pŕzyrodniczej aktywność ruchowa na powietrzu =1.15'

D - zajęcia o charakterze dydaktycznym wg programu wychowania przedszkolnego = 1.15'

 

RAMOWY PLAN DNIA
(GRUPY 5, 6 letnie)

czas

ilość

 

Forma aktywności

6.00-7.00

0.30'

Z

Schodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp.,

7.00- 8.00

1

Z

Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi.

8.00-8.15

0.15'

D

Ćwiczenia poranne

8.15- 8.30

0.15'

 

Czynności higieniczno- porządkowe

8.30-9.00

0.30

 

śniadanie

9.00-10.00

1

 

Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego

10.00-10.30

0.30'

z

Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna.

10.30-11.30

1

R

Aktywność ruchowa w ogrodzie

11.30-11.45

0.15'

D

Krąg zmysłów — zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych

11.45-12.00

0.15'

 

Czynności higieniczno- porządkowe

12.00-12.30

 

 

Obiad

12.30-13.15

0.45'

D

Bajko terapia/ Zabawy dydaktyczne i ćwiczenia utrwalające treści

13.15-14.15

 

R

Spacer, obserwacje przyrodmcze

14.15-14.30

 

 

Czynności higieniczno- porządkowe

14.30-15.00

 

 

Podwieczorek

15.00-16.00

1

Z

Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi (pobyt w ogrodzie przedszkolnym).

16.00-17.00

1

Z

Rozchodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci.

Z - Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy inspirowane przez nauczyciela = 4

R - spacery, obserwacje pŕzyrodniczej aktywność ruchowa na powietrzu =1.15'

D - zajęcia o charakterze dydaktycznym wg programu wychowania przedszkolnego = 1.15'