Przedsmaczek naszej imponującej galerii

015.jpg 007.jpg 052.jpg 041.jpg 025.jpg 064.jpg 005.jpg 004.jpg 034.jpg dz kobiet.jpg
baner5.gif

Ruch, muzyka i ekspresja

Ruch, muzyka i ekspresja

 „Ruch i muzyka” – pod takim właśnie hasłem brzmi jedno z głównych zadań

zaplanowanych do realizacji w naszym przedszkolu na rok szkolny 2014/2015.

Wśród wielu czynników wpływających na ogólny rozwój człowieka to ruch i

muzyka zajmują szczególne miejsce.

Ruch jest jedną z najważniejszych potrzeb rozwojowych dziecka. Już z natury

pragnie ono ruchu, lubi zajęcia tego typu i tylko chore lub opóźnione w

rozwoju dziecko stroni od ruchu lub uprawia go w niewielkich dawkach.

Muzyka, zabawa, taniec – to świat bliski dzieciom w wieku przedszkolnym.

W krainie dźwięku i ruchu każdy znajdzie coś dla siebie, co go zainteresuje,

pobudzi do działania, przyniesie radość i zadowolenie. Dla jednego będzie to

śpiewanie piosenek, dla innego taniec, improwizacja, swoboda. Dziecko zdrowe

charakteryzuje się niespożytą aktywnością ruchową, przy czym męczy się ono

dość szybko, ale jeszcze szybciej wypoczywa i po krótkiej przerwie może znów

podjąć krótkotrwały wysiłek w działalności zabawowej lub sportowej. Stąd

wniosek, że zajęcia ruchowe inspirowane przez nauczyciela powinny odznaczać

się na ogół dużą intensywnością i tylko krótkie momenty spoczynkowe

wystarczą dziecku do regeneracji sił. Ruch mało intensywny, anemiczny, nie

interesuje naszych wychowanków i nie ma większego znaczenia ani w sensie

fizjologicznego, jak i pedagogicznego oddziaływania.

Na skutek wielu badań wiemy już dziś, iż motoryczność dziecka przedszkolnego

wyrasta z warstwy psychicznej i charakteryzuje się spontanicznością oraz

tendencją do samowyrażania się, do kreatywności. Źródłem tych cech jest

przewaga procesów pobudzania nad hamowaniem. Motywacją do działania są

głównie przeżycia dodatnie, przy czym im zdrowsze dziecko, tym jaskrawiej

występuje u niego rozrzutność i fantazyjność ruchów, które podkreślają jego

osobowość, a zatem spełniają zasadnicze warunki ruchu twórczego.

Zjawisko kreatywności wykorzystujemy poprzez stosowanie różnorodnych

metod twórczych (ekspresyjnych). Spośród tej grupy metod zachęca się do

wprowadzenia opowieści ruchowej, gimnastyki twórczej R. Labana, K. Orffa,

gimnastyki rytmicznej A. i M. Kniessów czy ruchu rozwijającego W. Sherborne.

W metodach twórczych odchodzi się od komend, stereotypowych kolumn

ćwiczebnych, a wprowadza się przyjemny nastrój sprzyjający twórczości, często

stosuje się muzykę, przybory, przyrządy, pracę z partnerem i w grupie oraz

różne formy aktywizacji ruchowej ( pantomima, improwizacje ruchowe,

inscenizacje, sceny dramatyczne, ćwiczenia muzyczno – ruchowe itp.).

Nauczyciel wymagający od swych wychowanków kreatywności, sam musi się

wykazać tą cechą, tworząc coraz to nowe pomysły zadań ruchowych

stosownych do właściwości wieku, warunków pracy i temperamentu swych

podopiecznych.

Wspomniane metody bądź wybrane elementy tych metod od wielu lat z

powodzeniem stosujemy w naszym przedszkolu. Zabawy te rozwijają

aktywność dziecka i wyzwalają jego inicjatywę, pomysłowość i samodzielność,

pobudzają wyobraźnię i ambicję. Są to zabawy, które pozostawiają dziecku

pełną swobodę i dowolność w sposobie wykonania. Sam udział w zabawie

pozwala dziecku na ocenienie swoich możliwości w porównaniu z innymi i budzi

wiarę we własne siły. Rozwijają się uczucia koleżeńskie, współdziałanie w

zespole, uczynność i chęć niesienia pomocy innym.

Dlatego sądzę, iż należy kłaść nacisk na stosowanie aktywnych metod

twórczych, które są bardziej atrakcyjne, kształcą ogólną kulturę, estetykę ruchu,

samodzielność oraz pozwalają uwzględnić zasadę indywidualizacji.

W dzisiejszym świecie człowiek powinien być twórczy, aktywny i wrażliwy na

potrzeby drugiego człowieka.

opracowała: Krystyna Płatek

Bibliografia:

- W. Gniewkowski „Metody twórcze WF…” w: „Wychowanie w Przedszkolu” nr 10/2008

- K. Kiwior „Rola rytmiki w rozwoju dziecka” w: „Wychowanie w Przedszkolu” nr 11/2012

- J. Raszka „Muzyczna kraina” w: „Wychowanie w Przedszkolu” nr 7/2008