Przedsmaczek naszej imponującej galerii

dz nauczyc.jpg 061.jpg 028.jpg 008.jpg dz babci zycz.jpg 072.jpg 031.jpg 034.jpg 027.jpg dz mam.jpg
baner5.gif

ZASADY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

ZASADY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 • Zasada zaspokajania potrzeb dziecka
 • Zasada aktywności
 • Zasada indywidualizacji
 • Zasada organizowania życia społecznego
 • Zasada integracji (treści oraz wychowania i kształcenia)

FORMY

 • Zajęcia i zabawy dowolne — z własnej inicjatywy w czasie na to przeznaczonym
 • Zajęcia obowiązkowe
 1. Codzienne zajęcia organizowane przez nauczyciela indywidualne, w zespole, z całą grupą
 2. Czynności samoobsługowe
 3. Prace użyteczne (np. dyżury, spacery, wycieczki)
 4. Uroczystości
 • Sytuacje okolicznościowe

METODY

 • Metody czynne
 • Metoda samodzielnych doświadczeń
 • Metoda kierowania własną działalnością dziecka
 • Metoda zadań stawianych dziecku
 • Metoda ćwiczeń utrwalających

Metody percepcyjne (oglądowe)

 • Obserwacja i pokaz
 • Osobisty przykład nauczyciela
 • Udostępnianie sztuki (dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne)

Metody słowne

 • Rozmowy
 • Opowiadania,
 • Zagadki
 • Objaśnienia i instrukcje
 • Sposoby społecznego porozumiewania się 
 • Metody żywego słowa

Ponadto inne nowatorskie toki metodyczne:

 • Odimienna  metoda nauki czytania I. Majchrzak
 • System edukacji przez ruch D.Dziamskiej
 • Storyline
 • Metoda projektów
 • Edukacja matematyczna metodą prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • Metoda Montessori w przedszkolu
 • Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Inne.