Przedsmaczek naszej imponującej galerii

058.jpg 036.jpg 066.jpg 042.jpg 072.jpg 013.jpg 019.jpg 032.jpg strzalka.jpg dz mam.jpg
baner5.gif

METODA PROJEKTÓW W PRZEDSZKOLU

Co  to  jest  metoda projektów i  na  czym  polega?

Metoda projektów jest metodą nauczania, która daje szanse wyboru aktywności dzieciom na różnym poziomie rozwoju, uczy zastosowania nowo nabytej wiedzy w praktyce i dzielenia się informacjami z innymi, a także uczy pracy zespołowej i pobudza do myślenia.

W pracy metodą projektów najbardziej wartościowe dla dzieci jest uczenie poprzez działanie, bezpośrednie doświadczenie. Dzieci muszą przeżyć daną sytuację, a nie tylko o niej posłuchać lub zobaczyć na planszy. Wybór tematu musi być zależny od zainteresowań dzieci i odnosi się do ich doświadczeń życiowych, co jest najlepszym sposobem zdobywania wiedzy. Zadaniem nauczyciela jest włączenie do projektu treści, np. z zakresu matematyki, czytania i wiedzy o środowisku. Nauczyciel zakreśla pewne ramy oraz pomaga w poszukiwaniu rozwiązań i potrzebnych materiałów o charakterze badawczym, które zwykle trwają kilka tygodni. Dzieci wspólnie z nauczycielem wybierają temat badań, planują miejsca zajęć terenowych oraz rozmowy z ekspertami również decydują o przebiegu projektu i jego zakończeniu. Nauczyciel nie musi decydować, w jakim kierunku pójdzie aktywność dzieci i co interesuje dzieci z zakresu danego tematu.

Każdy  projekt  składa  się  z  trzech  etapów:

I etapie następuje wybór tematu (z inicjatywy dzieci lub nauczyciela), analiza wyjściowego stanu wiedzy i umiejętności dzieci, tworzenie przez nauczyciela siatki pojęciowej związanej z tematem i powiązanie jej z programem pracy.

Na tym etapie rozpoczyna się dyskusja, czyli tzw. „spotkania w kręgu”, dzieci mają okazję dzielić się tym, co je interesuje i tym, co chciałyby głębiej zbadać. Nauczyciel może poznać zainteresowania dzieci oraz stopień zaangażowania na dany temat. Podstawą prowadzenia projektu jest wybór odpowiedniego zagadnienia do realizacji. Gdy już wybraliśmy z dziećmi temat, tworzymy siatkę pojęciową, czyli stawiamy problemy, które są zapisywane na dużym arkuszu papieru. Następnie dzieci formułują pytania i weryfikują hipotezy.

II  etap to głównie faza badawcza, zarówno na miejscu, jak i w terenie, wizyty ekspertów, własne eksperymenty. Na tym etapie dzieci dzielą się swoimi przeżyciami lub doświadczeniami dotyczącymi wybranego tematu. Te tzw. własne historie można nagrywać, zapisywać, narysować itp. W dany projekt są bardzo zaangażowani nie tylko dzieci i nauczyciel, ale i rodzice oraz znajomi, sąsiedzi, starsze rodzeństwo, dziadkowie… Wychodzą oni z różnymi propozycjami, oferują pomoc, odnawiają swoje znajomości, aby wesprzeć realizację projektu.

III  etap to podsumowanie i podzielenie się nabytą wiedzą i nowymi doświadczeniami. Po zdobyciu doświadczeń i weryfikacji hipotez stawianych przez dzieci, następuje podsumowanie oraz prezentacja wyników projektu. Dzieci decydują, kogo zaprosić, aby podzielić się uzyskanymi wynikami. Są to najczęściej rodzice, dziadkowie, starsi koledzy. Tutaj dzieci przedstawiają swoją zdobytą wiedzę i dzielą się nią. Może to być w formie: przedstawienia teatralnego, muzycznego, przygotowanie własnych albumów, teczek czy kroniki projektu.

Praca za pomocą metody projektów sprzyja tworzeniu w przedszkolu edukacji wysokiej jakości.

Opracowała: Krystyna Płatek