* * * J a s e ł k a * * *

ZAPRASZAMY NA JASEŁKA

„Stokrotki”–3 latki
14 grudnia (piątek)  godz.15.30

„Pszczółki” – 4 latki
12 grudnia
(środa) godz. 15.30

„Motylki” – 5a latki
11 grudnia
(wtorek) godz. 15.30

„ Biedronki” – 5b latki
18 grudnia (wtorek) godz. 15.30

„Żabki ” – 6 latki
19 grudnia (środa) godz. 15.30