Przedsmaczek naszej imponującej galerii

132163735_399516881101219_3364413577158292333_n.jpg 040.png 041.jpg 005.jpg dz mam.jpg 004.jpg 026.jpg strzalka.jpg 061.jpg 022.jpg
baner5.gif

Ruszyła IX edycja konkursu "SEGREGUJ RAZEM Z NAMI"

Od 12 listopada ruszyła kolejna, już IX edycja konkursu ekologicznego ""SEGREGUJ RAZEM Z NAMI"

Zachęcamy do licznego udziału w konkursie.


Organizatorami konkursu są Urząd Miejski w Brodnicy i Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.


Przedmiot konkursu:

a) Przedmiotem oceny konkursu będzie ilość zebranej makulatury (dot. tylko makulatury gazetowej i kartonowej) przez uczestników konkursu w okresie od 12 listopada 2013 roku do 16 maja 2014 roku,

b) Dodatkowo prowadzona będzie zbiórka plastikowych nakrętek.

Zasady zbiórki:

• Uczestnicy mają obowiązek dostarczenia makulatury/nakrętek do „Stacji Wtórnej Segregacji Odpadów” znajdującej się na Miejskim Składowisku Odpadów w Brodnicy przy ul. Ustronie;

Makulaturę oraz zważone nakrętki można dostarczyć także do przedszkola.

• Organizator zapewnia odbiór makulatury od uczestników konkursu w przypadku zgromadzenia surowca powyżej 500 kilogramów.

• Każdorazowe przekazanie organizatorom makulatury/nakrętek będzie potwierdzone dokumentem stwierdzającym ilość oddanej makulatury/nakrętek, w którym zawarte będą informacje dotyczące nazwy placówki oraz imię i nazwisko oddającego wraz z podaniem klasy.

np. Jan Kowalski

Przedszkole Niepubliczne

ul. Kamionka 16

87-300 Brodnica

Nieczytelnie wypełnione dokumenty stwierdzające ilość oddanej makulatury/nakrętek będą odrzucone.

• Makulatura i nakrętki oddane w ramach konkursu przyjmowane są nieodpłatnie.


Nagrodami w konkursie są:

• dla placówek oświatowych :

za zajęcie I miejsca – zestaw interaktywny

za zajęcie II miejsca zestaw multimedialny

za zajęcie III miejsca – zestaw multimedialny

• dla placówki oświatowej, która zebrała najwięcej makulatury (w przeliczeniu na jednego ucznia) – pomoce dydaktyczne;

• dla placówki oświatowej, która zebrała najwięcej nakrętek (łącznie) – pomoce dydaktyczne;

• nagrody indywidualne dla uczniów z każdej placówki, którzy zebrali najwięcej makulatury lub nakrętek – książki, programy multimedialne;

• wszystkie placówki biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy za udział.


Fundatorem nagród jest:

  • Urząd Miejski w Brodnicy
  • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.