Przedsmaczek naszej imponującej galerii

dzmat.png 020.jpg 050.jpg 028.jpg w010.jpg 060.jpg w009.jpg 027.jpg 035.jpg w011.jpg
baner5.gif

Oferta Przedszkola Niepublicznego w Brodnicy, ul. Kamionka 16 - pobyt 11-godziny

OFERTA

Przedszkola Niepublicznego w Brodnicy, ul. Kamionka 16

na rok szkolny 2019/2020

 

 1. Czas pracy przedszkola: 6.oo – 17.oo od poniedziałku do piątku.
 2. Miesięczny koszt pobytu dziecka w przedszkolu:  380,00 zł. W tym:
 • trzy posiłki dziennie: śniadanie, obiad i podwieczorek, przygotowywane na miejscu w kuchni przedszkolnej,
 • profesjonalne przygotowanie dziecka do osiągnięcia gotowości szkolnej i podjęcia obowiązków szkolnych,
 • bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dziecka w przedszkolu,
 • realizację podstawy programowej, zadań z wybranego do realizacji programu wychowania przedszkolnego, programów autorskich i profilaktycznych,
 • udział dziecka w zajęciach dodatkowych: język angielski, rytmika, tańce, zajęcia logopedyczne, religia  ( bez dodatkowych opłat),
 • indywidualizacja procesu wychowawczo-opiekuńczego i kształcącego, dostosowana do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka,
 • wspieranie rozwoju osobowości dziecka poprzez organizowanie zajęć i zabaw metodami aktywnymi, wyzwalającymi kreatywną postawę dziecka,
 • bogato wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne sale zabaw dla dzieci (tablica interaktywna oraz „Magiczny dywan”– podłoga interaktywna, komputery),
 • bezpieczny plac zabaw dla dzieci, bardzo dobrze wyposażony w urządzenia rekreacyjne dla dzieci, bezpieczne i dostosowane do wieku dziecka,
 • praca logopedy i psychologa z dzieckiem w przedszkolu - konsultacje z  rodzicami,
 • pomoc nauczyciela w każdej grupie wiekowej,
 • udział dziecka w realizacji bogatego kalendarza imprez i uroczystości przedszkolnych,
 • spektakle teatralne w przedszkolu ( bez dodatkowych opłat),
 • możliwość udziału rodziców w zajęciach otwartych, imprezach, uroczystościach i spotkaniach z kadrą pedagogiczną przedszkola,
 • możliwość udziału rodziców w planowaniu i realizacji zadań przedszkola.
 1. Wyżej wymieniona kwota miesięcznej odpłatności za usługi przedszkolne  nie obejmuje składki na ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków w r. szk. 2019/2020
 2. Bliższych informacji udziela dyrektor przedszkola na miejscu.