Przedsmaczek naszej imponującej galerii

w008.jpg 032.jpg 005.JPG w010.jpg 034.jpg 070.jpg w006.jpg 020.jpg 001.JPG dzmat.png
baner5.gif

Oferta Przedszkola Niepublicznego w Brodnicy, ul. Kamionka 16 - pobyt 5-godzinny

OFERTA

Przedszkola Niepublicznego w Brodnicy, ul. Kamionka 16

na rok szkolny 2019/2020

 

5 - godzinny, bezpłatny pobyt dziecka w przedszkolu w ramach realizacji podstawy programowej

 1. 1. Usługi świadczone w Przedszkolu Niepublicznym w ramach realizacji podstawy programowej  są nieodpłatne.
 2. Istnieje możliwość odpłatnego korzystania przez dziecko z posiłków przygotowywanych w przedszkolu. Koszt śniadania wynosi: 30% stawki żywieniowej; obiadu: 50% stawki żywieniowej.
 3. Koszt stawki żywieniowej w roku szkolnym 2019/2019 wynosi: 5,00 zł,
 4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu nastąpi zwrot kosztów deklarowanego żywienia za każdy dzień absencji dziecka.
  1. Czas pobytu dziecka w przedszkolu: 7.oo – 12.oo od poniedziałku do piątku.
  2. W ramach podstawy programowej zapewniamy dziecku w przedszkolu:
 • profesjonalne przygotowanie do osiągnięcia gotowości szkolnej,
 • bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w  przedszkolu,
 • bezpłatny udział w zajęciach dodatkowych: język angielski, rytmika, tańce, zajęcia logopedyczne, religia (na życzenie rodziców),
 • indywidualizację procesu wychowawczo-opiekuńczego i kształcącego, dostosowaną do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka,
 • bogato wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne sale zabaw dla dzieci (tablica interaktywna oraz „Magiczny dywan”- podłoga interaktywna komputery) oraz bezpieczny i bogato wyposażony plac zabaw dla dzieci,
 • pracę logopedy z dzieckiem w przedszkolu, konsultacje z  psychologiem,
 • udział w realizacji bogatego kalendarza imprez i uroczystości przedszkolnych,
 • spektakle teatralne w przedszkolu,
 • warunki do wspierania rozwoju osobowości dziecka poprzez organizowanie zajęć i zabaw metodami aktywnymi, wyzwalającymi kreatywną postawę dziecka.
 • pomoc nauczyciela w każdej grupie wiekowej.
 1. Udział rodziców w zajęciach otwartych, imprezach i spotkaniach z kadrą pedagogiczną przedszkola.